Jak przebiega proces spawania aluminium?

spawanie

Aluminium jest metalem o wyjątkowych właściwościach, spośród których najbardziej istotny zwykle okazuje się niski ciężar. Z tego względu w wielu sytuacjach jest ono po prostu niezastąpione. By w pełni wykorzystać jego potencjał, konieczne jest opanowanie sposobów jego obróbki. Jednym z nich jest spawanie, które nie należy do najłatwiejszych. Poniżej omawiamy specyfikę spawania aluminium.

Spawanie jest jedną z podstawowych metod obróbki metali, przy czym spawanie aluminium jest uważane za dość trudne z powodu niskiej temperatury topnienia oraz szybkiego powstawania tlenków na powierzchni metalu w czasie obróbki. Do spawania aluminium, w przeciwieństwie do innych metali, stosuje się zwykle prąd przemienny (AC). Najczęściej stosowanymi metodami są MIG (Metal Inert Gas) oraz TIG (Tungsten Metal Gas), rzadziej spawanie łukowe (GMAW), spawanie acetylenowo-tlenowe oraz spawanie plazmowe (PAW). Metoda powinna być dobrana do konkretnego projektu. 

Etapy spawania aluminium

Przed rozpoczęciem spawania aluminium należy upewnić się, że wszystkie materiały i narzędzia są przygotowane. Trzeba pamiętać też o akcesoriach ochronnych takich jak okulary, ubrania ochronne, rękawice i gaśnica. Powierzchnie przeznaczone do spawania powinny być czyste i wolne od uszkodzeń. Dodatkowo w miejscu pracy należy zapewnić odpowiednią wentylację. Po etapie przygotowań przychodzi czas na skonfigurowanie spawarki, podłączenie wszystkich niezbędnych kabli i węży oraz regulację ustawień. Istnieje kilka technik, które pomagają uzyskać perfekcyjny spaw. Jedna z nich polega na wstępnym podgrzaniu metalu przed rozpoczęciem spawania w celu zmniejszenia odkształceń i pęknięć podczas procesu chłodzenia. Po właściwym spawaniu spoinę należy wykończyć poprzez schłodzenie jej i sprawdzenie, czy nie ma żadnych wad.

Wróć do bloga