Nowoczesne metody produkcji konstrukcji stalowych

konstrukcja stalowa

Nowoczesne techniki wykonania i łączenia stalowych elementów gwarantują precyzję i solidność, dzięki czemu ich zastosowanie jest bardzo szerokie. Służą one zarówno do produkcji niewielkich pomostów, schodów, barierek, jak i do stawiania wielkich hal produkcyjnych, supermarketów, magazynów. Jak powstają konstrukcje stalowe?

Etapy produkcji elementów stalowych

Przed przystąpieniem do produkcji konstrukcji stalowych konieczne jest wykonanie planu realizacji konstrukcji oraz projektów: technicznego i warsztatowego. Muszą być one zgodne z prawem budowlanym, a użyte materiały – spełniać normy i wymogi przepisów europejskich. Po zakończeniu etapu wstępnego przystępuje się do właściwej produkcji, która zaczyna się od przygotowania materiałów. Stal musi być oczyszczona. Wykonuje się z niej elementy takie jak pręty, profile i kształtowniki przy użyciu automatycznych przecinarek taśmowych, a z arkuszy wycina się odpowiednich rozmiarów blachy w technologii cięcia gazowego, laserowego i plazmowego przy pomocy wypalarek CNC. Elementy spawa się metodą łukową elektrodą otuloną, łukiem krytym lub technikami w osłonie gazów ochronnych, a następnie poddaje się kontroli i nałożeniu powłok antykorozyjnych. Jeśli szukasz producenta konstrukcji stalowych w Bielsku – Białej, zapraszamy.

Montaż konstrukcji stalowych

Pierwszym etapem montażu jest wykonanie projektu montażu konstrukcji stalowej. Powinny się w nim znaleźć: opis sposobu łączenia elementów konstrukcji, konieczne pozwolenia i zgody (m.in. pozwolenia na budowę, potwierdzenie prawidłowych warunków BHP pracowników), plan przygotowania terenu. Montaż wykonuje się metodą blokową, potokową, nasuwania lub poprzez łączenie pojedynczych elementów. Na końcu można zamontować obudowę pełniącą funkcję termoizolacyjną i estetyczną.

Wróć do bloga